Vera Janssen Coaching en Counseling
 

Trauma / stress reductie

 

Trauma en stress reductie bij kinderen

Toxische stress leidt o.a. tot problemen met zelfregulatie of problemen met leren.

Als je begrijpt wat de impact van trauma is en hoe het kinderen kan beïnvloeden, lukt het beter om gedrag van getraumatiseerde kinderen te begrijpen en beïnvloeden; kinderen zich veiliger te laten voelen zodat ze meer toekomen aan leren; een actieve rol te spelen bij vergroten veerkracht van getraumatiseerde kinderen; steun te zoeken bij anderen!

Getraumatiseerde kinderen vinden het vaak moeilijk om de verbindingen tussen hun gevoelens, gedachten en gedrag te zien en hun emotionele reacties te begrijpen en uit te drukken of emotionele aanwijzingen bij anderen juist in te schatten en hun reacties op (vermeende) dreiging of herinneringen aan traumatische gebeurtenissen onder controle te houden.

Kinderen ervaren ook stress. En dit probleem is lang onderschat. Het blijkt dat één op de vier kinderen lichamelijke klachten heeft en dat deze klachten in negen van de tien gevallen veroorzaakt worden door psychologische stress. Ook zien we dat leerproblemen bijna altijd samen gaan met spanning. Stress wordt pas een probleem en ongezond als deze te lang duurt of chronisch en te hevig is. Je kunt dan niet herstellen. De balans is verstoord, je voelt meer spanning dan je aankunt. De draaglast is groter dan de draagkracht.

Veel kinderen hebben een druk leven en kunnen moeilijk kiezen en doen daarom maar aan van alles mee. Natuurlijk zijn er kinderen die dit aankunnen, maar er zijn ook veel kinderen die dat niet kunnen. En in een wereld die steeds drukker wordt en waarin we steeds meer informatie en prikkels moeten verweken, krijgen steeds meer kinderen het gevoel dit niet aan te kunnen

Stress wordt pas een probleem en ongezond als deze te lang duurt of chronisch en te hevig is.

De stressreactie bestaat uit de shockreactie en een tegenreactie. De shockreactie zorgt ervoor dat je direct levensbedreigende situaties het hoofd kunt bieden. Je lichaam wordt in een paar seconde klaargemaakt om te vechten tegen het gevaar of te vluchten voor het gevaar,  je hartslag versnelt, er stroomt extra bloed naar de spieren die je nodig hebt en je spijsvertering vertraagt. (De energie die je spijsvertering van je lichaam vraagt, kun je nu beter gebruiken om te vechten of te vluchten.)

Soms schrik je zo dat je niets meer kunt doen en bevriest. De shockreactie vraagt veel energie en dit kun je maar een paar uur volhouden. De tegenreactie, die tegelijk op gang komt met de shockreactie, zorgt ervoor dat je de stress op langere termijn aankunt.

Om stress te verminderen bij kinderen is het goed om ze over hun emoties te laten praten, je kan naar hun ervaringen vragen. Ze kunnen de emoties eruit gooien om te voorkomen dat ze het vasthouden. Kinderen onder de 6 jaar vinden het vaak lastig om hun emoties te uiten, maar kunnen het wel tekenen of kleien. Kinderen ervaren eerder positieve emoties als ze goed uitgerust zijn.

We doen dit door zelfregulatie, door te herkennen wanneer je een lage energie en hoge spanning voelt. Door eerst te voelen hoe het is om kalm te zijn.