Vera Janssen Coaching en Counseling
 

Griefelen

 

Griefelen

Griefelen is het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht

Het Griefelprogromma ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen (2,5 – 7 jaar)  kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen.

Jonge kinderen weten zich soms geen raad wat ze gewaarworden in hun lichaam, wat het doet met hun energie niveau en ze hebben vaak nog niet voldoende taal om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dat kan invloed hebben op  de cognitieve, sociale– en de emotionele ontwikkeling. Het Griefelprogramma geeft hen handvatten om de gewaarwordingen te leren (her)kennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van de (bij de gewaarwordingen behorende) spanning te komen tot ontspanning. Dit alles met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor de hechting versterkt wordt.

 

Een belangrijke rol in het leerproces is dus weggelegd voor:

 • (h)erkennen van de zintuigen
 • het leren (h)eren herkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)
 • de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties  (betekenisgeving)
 • leren om de gewaarwordingen tot te laten en te verdragen
 • leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven
 • het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande
 • actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen
 

Het Griefelprogramma rust op een aantal theoretische fundamenten:

 • Somatic experiencing van Peter Levine en Maggi Kline
 • Bruce Perry en het belang van ritme voor een kind
 • Kabat Zinn’s mindfulness
 
Griefelen

Wat levert de Griefel-reis kinderen op:

 • De kinderen mogen gaan werken met hun ogen, oren, reuk, smaak en tastzin (de zintuigen). Er is een volwassene aanwezig die het kind volgt en waar nodig helpt, waardoor de prikkel- en informatieverwerking rustiger kan gaan verlopen.
 • Na het aanbod van de prikkels via de huid van het kind, neus, ogen etc., gaat het kind met hulp van de volwassene (bewust) kennis maken met de gewaarwordingen in hun lichaam. Gewaarwordingen als reacties op een situatie; ze mogen oefenen om aan te geven waar deze gewaarwordingen zitten in hun lichaam (lichaamsbesef).
 • Samen met de volwassene gaat het kind een start maken om de gewaarwordingen en gevoelens een naam te geven. Hoe noem je nu wat  je voelt in je lichaam? Is het warm, een soort van klem, prikkels, kronkels? Een kind leert om taal te vinden door over gewaarwordingen te praten.
 • Het kind leert een aantal technieken die hem/haar kunnen gaan helpen om spanning te leren verdragen en /of om te zetten naar ontspanning. Er wordt veel geoefend met de ademhaling, stevig op je benen staan, met de aandacht 'in het hier en nu zijn'.
 • Het kind kan elke bijeenkomst basale sociale vaardigheden oefenen, te beginnen met het ‘samen’ in een ritme komen (patronen ontwikkelen), kunnen luisteren, beurtgedrag, stoppen van ongewenst gedrag, bereikbaar blijven bij oplopende spanning, oogcontact vasthouden, steun/hulp vragen bij volwassenen, etc.

Dit alles mogen de kinderen samen met de dieren oefenen en leren gedurende de hele Griefel-reis. Rustig adem gaan halen lukt veel kinderen namelijk niet in 1 keer. Een woord vinden voor die vervelende krinkels in het bovenbeen of buik, kan ook een klus zijn. De hele Griefelreis, is omgezet in een Griefelprogramma! Kinderen krijgen hierdoor en hierin veel kansen om alles te oefenen, met hulp van een volwassene die al eens op reis is geweest (de Griefelaar).